top of page

NYHETER

"Portalen for søknad om betalingsutsettelse for skatte- og avgiftskrav som har forfall i perioden 1. januar til 31. mars 2022 åpnet i uke 5, og er tilgjengelig på skatteetaten.no. Bruk av ordningen forutsetter at foretaket / personen må være midlertidig ute av stand til å innfri sine krav som følge av koronasituasjonen."


Les mer om ordningen og vilkår på Regnskap Norge:
"Kan arbeidsgiver trekke i feilutbetalt lønn på basis av tidligere motregningsklausul i arbeidsavtalen? Mange arbeidsgivere svever i den feiloppfatning at en generell motregningsklausul som f.eks. lyder «For mye utbetalt lønn eller godtgjørelse kan motregnes mot senere utbetalt lønn» kan brukes til å korrigere feilutbetalinger."


Les mer på advokatfirmaet Strandenæs sine sider her:


Reglene om refusjon av sykepenger for fravær som skyldes korona er gjeninnført og arbeidsgivere kan nå kreve refusjon av sykepenger fra dag 6. Dette gjelder for sykefravær fra 1. desember og vil i første omgang gjelde ut januar.


Søknadsskjema og mer informasjon finner du her:
bottom of page