NYHETER

"Har du ansatte som ikke har avviklet alle feriedagene for 2021? Kan feriedager som tilhører 2021 overføres til 2022?

Vi nærmer oss 2022 og før vi går inn i det nye året er det viktig at du som arbeidsgiver følger opp at alle ansatte avvikler alle feriedagene for 2021. Dersom du likevel har ansatte som står igjen med ubrukte feriedager ved årets slutt gir vi deg her råd om hvordan dette skal løses."


Les mer på BDO her:


https://www.bdo.no/nb-no/bloggen/overføring-av-ferie-til-neste-ar


"Nå som dagene blir kortere og kortere og temperaturen faller, vet vi alle at julen nærmer seg. Siden dine ansatte kanskje har stått på i en tøff tid er det kanskje hyggelig å påskjønne de litt ekstra i år. Eller kanskje du som eneste ansatt i eget selskap ønsker å ta ut en så stor julegave som mulig?"


Les om hvilke regler som gjelder for gaver hos Advokatfirmaet Strandenæs:


https://www.strandenas.no/nyhet/julegaver-til-dine-ansatte/
Nå er det blitt enda viktigere å innrapportere riktig pensjon.


Å ikke rapportere korrekt i a-meldingen vil nå få direkte betydning for den enkeltes pensjon. Feilrapporterte eller manglende opplysninger kan bety at pensjonen beregnes på feil grunnlag, at pensjonen til den ansatte blir feil og at faktura til arbeidsgiver blir uriktig.

Les mer på Regnskap Norge:


https://www.regnskapnorge.no/kundeinformasjon/arbeidsgivers-innrapportering-av-pensjon/