NYHETER

Regnskap Norge har laget en sjekkliste for forberedelse til årsoppgjøret. Se link under.

https://www.regnskapnorge.no/artikler/arsregnskap/forberedelse-til-arsoppgjoret--sjekkliste/

Hos Mili Økonomi tilbyr vi Visma Expence som hjelper deg å holde orden i reiseregningene. Ta enkelt bilde av kvitteringer med telefonen og last opp, så slipper du å tenke på papirkvitteringer. Slik får du bedre oversikt og et mer effektivt system for reiseregninger.