top of page
Vi tilbyr tjenester innen økonomi, regnskap, fakturering, lønn, årsoppgjør og dataløsninger. Vi kan bistå ved stiftelse av selskaper, dokumenter i forbindelse med styremøter og generalforsamlinger.
 

Med over 20 års erfaring innen support av programvare for økonomi og byrådrift, har vi stor kompetanse og gode muligheter for å bistå våre kunder med tilrettelegging av gode dataløsninger. 

 

Regnskapssjef / Økonomisjef

Vi har erfaring og kompetanse til å bistå din bedrift med god økonomistyring.

Trenger bedriften en ressursperson til å håndtere økonomifunksjonen i perioder?
Ønsker dere hjelp til å etablere rutiner, kvalitetssikring og rapporteringsverktøy?
For bedriftens ansatte som håndterer regnskapsregistrering daglig kan vi fungere som en faglig rådgiver. Dette gir en trygghet til bedriftens ansatte som kan oppleve en positiv faglig utvikling gjennom vårt samarbeid.

Regnskap

Vi dekker alle tjenester innenfor regnskap, fra bilagsføring, purringer og remittering til rapportering. Vi kan selvfølgelig også tilby prosjekt- og/eller avdelingsregnskap til de av våre kunder som har behov for dette. Vi har høyu kompetanse innen årsoppgjør, ligning og skatt.

Alle bilag skannes og lagres elektronisk. Våre kunder kan derfor kaste alle bilag etter at de er skannet og lagret i vårt regnskapssystem. Disse bilagene har våre kunder tilgang til via våre systemer, se dataløsninger.

Fakturering

Vi kan fakturere for deg basert på grunnlag av oversendt informasjon, eller basert på faste oppdrag. Vi har løsninger både for e-post fakturering og EHF fakturering. Du kan selv velge å fakturere via en egen webportal eller direkte i vårt økonomisystem, som er Visma Business. Se dataløsninger for mer info.

Vi tilbyr i tillegg gode løsninger for ordre og logistikk.

Lønn

Vi kjører lønn for deg, enten løpende på faste datoer, eller basert på oversendte grunnlag. Om dere ønsker det, kan dere ha tilgang til vårt lønnssystem og registrere variable timer selv.

Vi tilbyr tilgang til flere ulike timeregistreringssystemer. Noen av disse er helintegeret mot vårt lønnsystem og timene importeres direkte. Vi tilbyr også tilgang til ett utleggs- og reiseregningssystem som er direkte knyttet mot lønnssystemet.

Vi leverer også andre tjenester innen personalområdet slik som oppfølging av sykmeldinger.

CRM Byrådrift

Vi har over 20 års erfaring fra support av regnskapsbyråer, spesielt med fokus på oppbygging av CRM løsninger og daglig drift. Vi har flere løpende konsulentoppdrag for andre regnskapsbyråer, med fokus på å forbedre byråets rutiner.

Dataløsninger

Vi tilbyr kundetilpassede løsninger for

fakturering, lønn og regnskap.

Samarbeid

Vi samarbeider med forskjellige aktører for å tilby et komplett tilbud.

TJENESTER

bottom of page