NYHETER

"Norsk arbeidsliv er strengt regulert gjennom lovverket, i tillegg til at mange arbeidstakere er omfattet av tariffavtaler som også regulerer store deler av handlingsrommet i et arbeidsforhold.

Men hva dersom den ansatte og lederen er enig om å gjøre det på en annen måte, som passer for begge? Noen ganger er dette greit; men på mange områder er det ikke tillatt å avtale egne ordninger som går på tvers av lovverket. Særlig gjelder dette avtaler som er mindre gunstige for den ansatte enn loven legger opp til."

Simployers rådgivere har samlet sju områder hvor det ikke er tillatt å avtale andre løsninger, selv om arbeidsgiver og arbeidstaker skulle være enige om det. Les mer her:

https://www.simployer.no/artikler/7-ting-arbeidsgiver-ikke-kan-avtale-seg-bort-fra-1/"Netthandelen er høyere enn noen gang og står for all vekst i norsk handel. Dette medfører mange spørsmål om dokumentasjon og bokføring." Les mer om netthandel og ofte stilte spørsmål på Regnskap Norge:


https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/regnskap/netthandel-i-regnskapet--er-det-sa-vanskeligt/

"Portalen for søknad om betalingsutsettelse for skatte- og avgiftskrav som har forfall i perioden 1. januar til 31. mars 2022 åpnet i uke 5, og er tilgjengelig på skatteetaten.no. Bruk av ordningen forutsetter at foretaket / personen må være midlertidig ute av stand til å innfri sine krav som følge av koronasituasjonen."


Les mer om ordningen og vilkår på Regnskap Norge:


https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/apning-av-soknadsportal-for-betalingsutsettelse/