NYHETER

"Nå som dagene blir kortere og kortere og temperaturen faller, vet vi alle at julen nærmer seg. Siden dine ansatte kanskje har stått på i en tøff tid er det kanskje hyggelig å påskjønne de litt ekstra i år. Eller kanskje du som eneste ansatt i eget selskap ønsker å ta ut en så stor julegave som mulig?"


Les om hvilke regler som gjelder for gaver hos Advokatfirmaet Strandenæs:


https://www.strandenas.no/nyhet/julegaver-til-dine-ansatte/
Nå er det blitt enda viktigere å innrapportere riktig pensjon.


Å ikke rapportere korrekt i a-meldingen vil nå få direkte betydning for den enkeltes pensjon. Feilrapporterte eller manglende opplysninger kan bety at pensjonen beregnes på feil grunnlag, at pensjonen til den ansatte blir feil og at faktura til arbeidsgiver blir uriktig.

Les mer på Regnskap Norge:


https://www.regnskapnorge.no/kundeinformasjon/arbeidsgivers-innrapportering-av-pensjon/


Arbeids- og sosialdepartementet har vedtatt endringer i lover og forskrifter i forbindelse med covid-19. Permitteringsperioden tilbakestilles og særregler for sykepenger og omsorgspenger videreføres.


Les mer på Regnskap Norge:


https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/endringer-for-permitteringsperioden-og-koronarelaterte-sykepenger-og-omsorgspenger/