NYHETER

29/05/2020

Regjeringen har nå kommet med forslag som gjør at flere ansatte i små oppstartsselskaper kan benytte seg av den gunstige skatteordningen om opsjoner enn hva som er tilfelle i dag. Men hva innebærer egentlig dagens regel og det nye forslaget?

Les artikkel fra Sticos her om ordningen her: 

https://www.sticos.no/fagstoff/kategori/skatt/skatteordningen-for-opsj...

05/05/2020

Oversikt fra Sticos om de viktigste endringene i fristene for rapportering og innbetaling av skatter og avgifter som følge av virusutbruddet: 

https://www.sticos.no/fagstoff/kategori/regnskap/korona-nye-frister-for-rapportering-og-innbetaling-av-skatter-og-avgifter?

06/04/2020

Vi ønsker alle våre kunder og bekjente en trivelig hjemmepåske. Mili's påskehare har av kjente grunner vært lite aktiv i år. Allikevel finnes det en mengde påskeegg på kontoret og vi ønsker dere hjertelig velkommen til å komme innom og få ett forsinket påskeegg når situasjonen bedrer seg og vi kan sees igjen!

Ta godt vare på hverandre. God påske!

27/03/2020

I ny krisepakke vil Staten dekke faste kostnader for bedrifter som har betydelig nedgang i omsetningen, som følge av virusutbruddet og smitteverntiltakene:

https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/nodhjelp-til-bedriftene/

20/03/2020

Mange av våre kunder har kommet med spørsmål om hvordan håndtere permitteringer.

Det kan være utfordrende å holde seg oppdatert på alle nye endringer, derfor har Regnskap Norge laget en informativ video som tar for seg hvordan håndtere permitteringer, se link under: 

https://www.regnskapnorge.no/for-medlemmer/koronaviruset--hvordan-handtere-situas...

13/03/2020

Informasjon fra Regnskap Norge om hvordan man som virksomhet håndterer situasjonen med Koronaviruset: 

https://www.regnskapnorge.no/for-medlemmer/koronaviruset--hvordan-handtere-situasjonen/

Regnskap Norge følger utviklingen og oppdaterer siden fortløpende. 

12/03/2020

Regjeringens pressemelding om hvilke rettigheter foreldre vil ha som arbeidstakere når skoler og barnehager er stengt:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/rettigheter-ved-stengte-skoler-og-barnehager/id2693355/

Kort fortalt om omsorgspenger fra NAV:

https://www.nav.no/familie/sykdom-i-familien/nb/omsorgspenger

27/02/2020


Du er kanskje blant de som vurderer et generasjonsskifte fordi du har hørt at arveavgiften kan komme tilbake med en eventuell ny regjering? I vårt seminar vil vi gjennomgå noe av det du bør tenke på før du foretar deg noe.

Flere aviser har skrevet om store aksjeposter som er blitt overført til neste generasjon, uten skatt for foreldrene og uten arveavgift...

Please reload

2013-2019 © MILI Økonomi AS 

Medlem

  • Facebook Social Ikon
  • Linkedin Sosiale Ikon

Design JourisKunst – www.jkunst.no