NYHETER

07/07/2020

Oversikt over regelendringer innenfor Finansdepartementets ansvarsområde fra 1. juli 2020. Oversikten inneholder også viktige regelendringer som er blitt vedtatt i løpet av våren: 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regelendringer-fra-1.-juli-2020/id2721353/

29/05/2020

Regjeringen har nå kommet med forslag som gjør at flere ansatte i små oppstartsselskaper kan benytte seg av den gunstige skatteordningen om opsjoner enn hva som er tilfelle i dag. Men hva innebærer egentlig dagens regel og det nye forslaget?

Les artikkel fra Sticos her om ordningen her: 

https://www.sticos.no/fagstoff/kategori/skatt/skatteordningen-for-opsj...

05/05/2020

Oversikt fra Sticos om de viktigste endringene i fristene for rapportering og innbetaling av skatter og avgifter som følge av virusutbruddet: 

https://www.sticos.no/fagstoff/kategori/regnskap/korona-nye-frister-for-rapportering-og-innbetaling-av-skatter-og-avgifter?

06/04/2020

Vi ønsker alle våre kunder og bekjente en trivelig hjemmepåske. Mili's påskehare har av kjente grunner vært lite aktiv i år. Allikevel finnes det en mengde påskeegg på kontoret og vi ønsker dere hjertelig velkommen til å komme innom og få ett forsinket påskeegg når situasjonen bedrer seg og vi kan sees igjen!

Ta godt vare på hverandre. God påske!

27/03/2020

I ny krisepakke vil Staten dekke faste kostnader for bedrifter som har betydelig nedgang i omsetningen, som følge av virusutbruddet og smitteverntiltakene:

https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/nodhjelp-til-bedriftene/

20/03/2020

Mange av våre kunder har kommet med spørsmål om hvordan håndtere permitteringer.

Det kan være utfordrende å holde seg oppdatert på alle nye endringer, derfor har Regnskap Norge laget en informativ video som tar for seg hvordan håndtere permitteringer, se link under: 

https://www.regnskapnorge.no/for-medlemmer/koronaviruset--hvordan-handtere-situas...

13/03/2020

Informasjon fra Regnskap Norge om hvordan man som virksomhet håndterer situasjonen med Koronaviruset: 

https://www.regnskapnorge.no/for-medlemmer/koronaviruset--hvordan-handtere-situasjonen/

Regnskap Norge følger utviklingen og oppdaterer siden fortløpende. 

12/03/2020

Regjeringens pressemelding om hvilke rettigheter foreldre vil ha som arbeidstakere når skoler og barnehager er stengt:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/rettigheter-ved-stengte-skoler-og-barnehager/id2693355/

Kort fortalt om omsorgspenger fra NAV:

https://www.nav.no/familie/sykdom-i-familien/nb/omsorgspenger

Please reload

2013-2019 © MILI Økonomi AS 

Medlem

  • Facebook Social Ikon
  • Linkedin Sosiale Ikon

Design JourisKunst – www.jkunst.no