top of page

NYHETER

Vi ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nytt år!


Hilsen oss i Mili Økonomi
Fra nyttår øker kilometersatsen for bruk av privatbil i jobben.


"Mandag denne uken ble Staten enige med arbeidstakerorganisasjonene om nye reisesatser for 2023. For bruk av egen bil i jobbsammenheng økes statens satser for kilometergodtgjørelse med 45 øre, fra kr 4,03 til kr 4,48."


Les mer på Simployer.no:


"Et velment velferdsgode til de ansatte kan fort få bismak hvis det kommer en skattesmell etterpå." I denne artikkelen av Simployer kan du lese om virkemidler som kan glede ansatte, og kort om hvordan hver av dem skattlegges:
bottom of page