NYHETER

Arbeids- og sosialdepartementet har vedtatt endringer i lover og forskrifter i forbindelse med covid-19. Permitteringsperioden tilbakestilles og særregler for sykepenger og omsorgspenger videreføres.


Les mer på Regnskap Norge:


https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/endringer-for-permitteringsperioden-og-koronarelaterte-sykepenger-og-omsorgspenger/


Det nærmer seg ferietid. Er det egentlig opp til arbeidstaker å bestemme når ferie skal avvikles, eller har arbeidsgiver et ord med i laget? Les mer på Regnskap Norge:


https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/ferie-og-feriepenger/Stortinget har vedtatt en ny lønnsstøtteordning for permitterte som tas tilbake i arbeid. Den nye ordningen kan gi høyere støttebeløp, og skal være mer fleksibel enn tidligere lønnsstøtteordning. Les mer på sticos.no:


https://www.sticos.no/fagstoff/kategori/regnskap/korona-ny-lonnsstotteordning