NYHETER

"Kan arbeidsgiver trekke i feilutbetalt lønn på basis av tidligere motregningsklausul i arbeidsavtalen? Mange arbeidsgivere svever i den feiloppfatning at en generell motregningsklausul som f.eks. lyder «For mye utbetalt lønn eller godtgjørelse kan motregnes mot senere utbetalt lønn» kan brukes til å korrigere feilutbetalinger."


Les mer på advokatfirmaet Strandenæs sine sider her:


https://www.strandenas.no/nyhet/trekk-i-lonn-ved-tidligere-feilutbetalinger/

Reglene om refusjon av sykepenger for fravær som skyldes korona er gjeninnført og arbeidsgivere kan nå kreve refusjon av sykepenger fra dag 6. Dette gjelder for sykefravær fra 1. desember og vil i første omgang gjelde ut januar.


Søknadsskjema og mer informasjon finner du her:


https://www.nav.no/no/bedrift/oppfolging/sykmeldt-arbeidstaker/nyheter/refusjon-av-sykepenger-ved-koronavirus--hva-er-statusVi ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nytt år!


Hilsen oss i Mili Økonomi