top of page

7 ting arbeidsgiver ikke kan avtale seg bort fra

"Norsk arbeidsliv er strengt regulert gjennom lovverket, i tillegg til at mange arbeidstakere er omfattet av tariffavtaler som også regulerer store deler av handlingsrommet i et arbeidsforhold.

Men hva dersom den ansatte og lederen er enig om å gjøre det på en annen måte, som passer for begge? Noen ganger er dette greit; men på mange områder er det ikke tillatt å avtale egne ordninger som går på tvers av lovverket. Særlig gjelder dette avtaler som er mindre gunstige for den ansatte enn loven legger opp til."

Simployers rådgivere har samlet sju områder hvor det ikke er tillatt å avtale andre løsninger, selv om arbeidsgiver og arbeidstaker skulle være enige om det. Les mer her:Comments


Nyeste innlegg
Arkiv
Følg oss
  • Linkedin Sosiale Ikon
  • Facebook Basic Square
bottom of page