NYHETER

"Kan arbeidsgiver utbetale differansen mellom dagpenger og opprinnelig lønn? Og kan permitterte få bonus? Er det greit å beholde firmabilen under permitteringen?"


Artikkel fra Sticos om hva arbeidsgiver bør tenke på før man vurderer å kompensere for redusert inntekt, les mer her:


https://www.sticos.no/fagstoff/kategori/lonn/arbeidsgivers-kompensjon-av-inntekt-under-permittering-kan-straffe-seg?

18. januar åpnes det for å søke kompensasjon etter den nye kompensasjonsordningen. Regnskap Norge har laget en informasjonsvideo som går gjennom det mest sentrale ved den nye kompensasjonsordningen. Se link under:


https://www.regnskapnorge.no/akademiet/kurs/webinar-kompensasjonsordning/webinar-kompensasjonsordning-del2/


Vi ønsker alle våre kunder en god jul og et godt nyttår! Tusen takk for godt samarbeid i året som har gått.


Hilsen oss i Mili Økonomi